Ερωτήσεις πρακτικής για την ομαδική ευθύνη σύμφωνα με το ινδικό δίκαιο

6
Ερωτήσεις πρακτικής για την ομαδική ευθύνη σύμφωνα με το ινδικό δίκαιο

Ερωτήσεις πρακτικής για την ομαδική ευθύνη σύμφωνα με το ινδικό δίκαιο

Απ. σι

Σκεπτικό: κοινή πρόθεση είναι το προκαθορισμένο σχέδιο μεταξύ των δύο. Πρέπει να υπάρχει προηγούμενη συνάντηση μυαλών για να κάνετε μια συγκεκριμένη πράξη μαζί.

 • Άρθρο 34 ΚΠΔ

 • Άρθρο 34 και 149 ΚΠολΔ

 • Άρθρο 149 ΚΠολΔ

 • Άρθρο 108A IPC

Απ. σι

Αιτιολογία: Η αρχή της αντικαταστάτης/από κοινού ευθύνης αναφέρεται στα άρθρα 34 και 149 του ΚΠολΔ. Ασχολούνται με τεκμαιρόμενη ευθύνη, δηλαδή ευθύνη όλων για τις πράξεις ενός ή ορισμένων από αυτούς.

 • Εμπλέκονται τουλάχιστον 5 άτομα

 • Εμπλέκονται τουλάχιστον 2 άτομα

 • Εμπλέκεται τουλάχιστον 1 άτομο

 • Κανένα από τα παραπάνω

Απ. σι

Σκεπτικό: η κοινή πρόθεση πλαισιώνεται με άλλο άτομο, δηλαδή ένα άτομο από μόνο του δεν μπορεί να επιδιώξει την κοινή πρόθεση. Έτσι απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα για να σχηματίσουν κοινή πρόθεση.

 • Η εγκληματική ενέργεια γίνεται από περισσότερα του ενός άτομα

 • Υπάρχει κοινή πρόθεση μεταξύ των κατηγορουμένων

 • Ο κατηγορούμενος έχει συμμετοχή στη διάπραξη του εγκλήματος

 • Ολα τα παραπάνω

Χρόνια.

Αιτιολογία: ένα άτομο θεωρείται αλληλεγγύως υπεύθυνο εάν υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση και υπάρχει πραγματική συμμετοχή που μπορεί να είναι παθητικού χαρακτήρα.

 • Για απόπειρα διάπραξης της πράξης

 • Για την υποστήριξη της πράξης

 • Μόνο για το κομμάτι που έχει κάνει ο καθένας

 • Σαν να το έκανε ο καθένας τους με μοναδική ιδιότητα

Χρόνια.

Αιτιολογία: αν η αξιόποινη πράξη τελείται για την προώθηση του κοινού καθένας από αυτούς ευθύνεται σαν την πράξη να έγινε από αυτόν μόνο.

(Ρ): Όταν μια εγκληματική πράξη τελείται από περισσότερα πρόσωπα για την προώθηση της κοινής πρόθεσης όλων, το καθένα από αυτά ευθύνεται σαν να έγινε από το καθένα από αυτά με μοναδική ιδιότητα.

 • Και τα δύο (Α) και (R) είναι αληθή και (R) είναι η σωστή εξήγηση του (Α)

 • Και τα δύο (A) και (R) είναι αληθή και (R) δεν είναι η σωστή εξήγηση του (A)

 • Το (A) είναι αληθές αλλά το (R) είναι ψευδές

 • Το (Α) είναι ψευδές αλλά το (R) είναι αληθές

Χρόνια.

Αιτιολογία: Οι Χ και Υ είχαν παρόμοια πρόθεση, αλλά δεν είχαν προηγούμενη συνεννόηση, επομένως δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι για φόνο μαζί με τη βοήθεια του άρθρου 34 ΚΠολΔ.

 • Το τμήμα 34 δημιουργεί ένα συγκεκριμένο αδίκημα ενώ το άρθρο 149 όχι

 • Το άρθρο 34 καθώς και το άρθρο 149 δημιουργούν συγκεκριμένα αδικήματα

 • Το άρθρο 149 δημιουργεί ένα συγκεκριμένο αδίκημα ενώ το άρθρο 34 όχι

 • Το άρθρο 34 καθώς και το άρθρο 149 δεν δημιουργούν συγκεκριμένα αδικήματα

Χρόνια. vs

Αιτιολογία: Το άρθρο 34 είναι κανόνας αποδείξεων και δεν δημιουργεί ουσιαστικό αδίκημα. Άρθρο 149, τιμωρεί για συμμετοχή σε παράνομη συνέλευση.

 • Υποστηρίχθηκε ότι τα «L», «M», «N», «P», «Q» και «R» με κοινό αντικείμενο τη βίαιη κατοχή γης που ανήκει στον «Y» εισήλθαν στη γη του, το «P» προκάλεσε οδυνηρά βλάπτει το ‚Y‘ για το σκοπό αυτό, απόκτηση τέτοιας κατοχής. Η παρουσία των «Q» και «R» αμφισβητήθηκε από το δικαστήριο.,

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ως προς αυτό;

 • Οι L, M, N είναι ένοχοι για αδίκημα που διαπράχθηκε από τον «P» βάσει του άρθρου 149 ΚΠολΔ

 • Οι Λ, Μ, Ν είναι ένοχοι για παράνομη συγκέντρωση

 • Οι Λ, Μ, Ν είναι ένοχοι βάσει του άρθρου 34 ΚΠολΔ

 • Οι Λ, Μ, Ν δεν είναι καθόλου ένοχοι

Χρόνια. vs

Αιτιολογία: Οι Λ, Μ, Ν εισήλθαν στη γη του Υ με κοινή πρόθεση να πάρουν βίαιη κατοχή. Ως εκ τούτου, θα θεωρούνται από κοινού υπεύθυνοι σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΠολΔ.

 • Παρακινώντας τους ανθρώπους να πάψουν να υπακούουν στον νόμο και τη νόμιμη εξουσία

 • Δημοσιογραφική επίθεση στις πολιτικές της κυβέρνησης

 • Πικρή κριτική στην Κυβέρνηση για την ανατροπή της

 • Προσπάθεια απομάκρυνσης του Υπουργού από την εξουσία

Χρόνια. έχει

Σκεπτικό: Οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας προκαλεί ή επιχειρεί να προκαλέσει μίσος ή διεγείρει δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση της Ινδίας θα είναι υπεύθυνη για το αδίκημα της εξέγερσης.

 • Το «A» στάλθηκε μέσω του ταχυδρομείου, ένα πακέτο που περιείχε ανατρεπτικές δημοσιεύσεις, με μια συνοδευτική επιστολή που ζητούσε από τον παραλήπτη να το διανείμει σε άλλους. Αναχαιτίστηκε και δεν έφτασε ποτέ στον παραλήπτη. ‚ΕΝΑ‘ :

 • Διέπραξε το αδίκημα της εξέγερσης

 • Δεν διέπραξε κανένα παράπτωμα

 • Είναι ένοχος για υποκίνηση κοινοτικής ταραχής

 • Είναι ένοχος απόπειρας διάπραξης εξέγερσης

Χρόνια.

Σκεπτικό: Οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας φέρνει ή προσπαθεί να προκαλέσει μίσος ή διεγείρει δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση της Ινδίας θα είναι υπεύθυνη για το αδίκημα της εξέγερσης, αλλά εφόσον η επιστολή δεν έφτασε ποτέ στον παραλήπτη, θα είναι απόπειρα διάπραξης εξέγερσης.

Schreibe einen Kommentar